Susunan Pengurus MK. 2012-2014

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN CABANG
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TRENGGALEK 
MASA KHIDMAT 2012-2014
========================================================

Pengurus IPNU Trenggalek MK. 2012-2014

 • PELINDUNG : 
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TRENGGALEK
 • DEWAN PEMBINA :
 1. Mohammad Zabidi, BA
 2. Drs. Mukono
 3. Drs. Dawam Ismail, M.Si
 4. Drs. H. Mahsunudin, M.Ag
 5. H. Mahsun Ismail, S.Ag. MM
 6. Mochammad Fatchulloh SH, S.Pd.I
 7. Amin Tohari, S.Ag
 8. Syamsu Dhuha, SH
 9. Rohmad Syaifullah, S.Pd.I
 10. Ali Musta’ien, S.Pd.I
 11. Abdul Rohman, S.Pd.I
 12. Yasin, S.Pd.I
 13. Defi Surahman, S.Pd.I
 14. Mohammad Farid Hasan, S.Pd.I
 • Ketua             : Imam Rosyidin
 • Wakil Ketua : Zaenudin 
 • Wakil Ketua : Mukhlasul `Abidin 
 • Wakil Ketua : Teguh Triyono 
 • Wakil Ketua : Supandi 
 • Wakil Ketua : Heri Evan Susanto 
 • Sekretaris             : Imam Muttaqin 
 • Wakil Sekretaris : Sodikin 
 • Wakil Sekretaris : Ropingi 
 • Bendahara : Samsul Arifin 
 • Wakil Bendahara : Izzul Anshori 
 • Wakil Bendahara : Arief Nasuchi 
 • DEPARTEMEN - DEPARTEMEN
A. Departemen Organisasi
 1. Muhammad Saiful Anam 
 2. Supriyanto 
 3. Muhammad Zakki Ghufron 
B. Departemen Kaderisasi
 1. Muhammad Bangkit Abdul Rozaq 
 2. Badrudin 
 3. Khoirul Mazruri 
C. Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren
 1. Mohammad Abid Dzulfikar 
 2. Samsuri 
 3. Ghufron Gazali 
D. Departemen Dakwah
 1. Kharis Makasibi 
 2. Prayitno 
 3. Triyas Yuni Setiawan 
 4. Nafi’ul Anwar 
E. Departemen Olahraga Seni Dan Budaya
 1. Nurdin Ali 
 2. Mochammad Badarudin 
 3. Bagus Yusan Tugas Prasetyo 
 • LEMBAGA-LEMBAGA 
A. Lembaga Pers 
 1. Imam Malik 
 2. Imam Mujahidin 
 3. Dedy Priyo Santoso 
B. Corp Brigade Pembangunan (CBP)
 1. Mohammad Abdurrohman Masykur 
 2. Atmo Widodo 
 3. Kajen Asnawi 
 4. Ikhwanudin
Belajar, Berjuang, Bertaqwa!
 
Toggle Footer