Susunan Pengurus MK. 2015-2017

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN CABANG
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TRENGGALEK 
MASA KHIDMAT 2015-2017
========================================================

Pengurus IPNU Trenggalek MK. 2012-2014

 • PELINDUNG : 
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TRENGGALEK
 • DEWAN PEMBINA :
 1. Mohammad Zabidi, BA
 2. Drs. Mukono
 3. Drs. Dawam Ismail, M.Si 
 4. Drs. H. Mahsunudin, M.Ag 
 5. H. Mahsun Ismail, S.Ag. MM 
 6. Mochammad Fatchulloh SH, S.Pd.I
 7. Amin Tohari, S.Ag
 8. Syamsu Dhuha, SH
 9. Rohmad Syaifullah, S.Pd.I
 10. Ali Musta’ien, S.Pd.I
 11. Abdul Rohman, S.Pd.I
 12. Yasin, S.Pd.I
 13. Defi Surahman, S.Pd.I
 14. Mohammad Farid Hasan, S.Pd.I
 15. Imam Rosyidin, S.Pd
              • Ketua : Muhammad Bangkit Abdul Rozaq
              • Wakil Ketua : Slamet Ahmad Rofiq
              • Wakil Ketua : Eka Hermawan Putra
              • Wakil Ketua : Nurdin Ali
              • Wakil Ketua : Prayitno
              • Wakil Ketua : Edi Purwito
              • Sekretaris : Mukhlasul ‘Abidin
              • Wakil Sekretaris : Sodikin
              • Wakil Sekretaris : Mokhamad Nurul Izza
              • Bendahara : Kharis Makasibi
              • Wakil Bendahara : Rohmanu
              • Wakil Bendahara : Nafiul Anwar
              • DEPARTEMEN - DEPARTEMEN
               A. Departemen Organisasi
               1. Heri Ervan Susanto
               2. Ngabdi Shomad
               3. Makrus Ali
                 B. Departemen Kaderisasi
                 1. Mustain Ashari 
                 2. Sayudi
                 3. Imam Mujahidin
                   C. Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren
                   1. Muchammad Badaruddin
                   2. Muchammad Saifulloh
                   3. Khoirul Rozikin
                     D. Departemen Dakwah
                     1. Kamali
                     2. Farrid Arwani
                     3. Agung Sutrisno
                       E. Departemen Olahraga Seni Dan Budaya
                       1. Jarwanto
                       2. Moh. Abdurrohman Masykur
                       3. Habib Aziz Syafi’i
                         • LEMBAGA-LEMBAGA 
                         A. Lembaga Pers 
                         1. Muchojin Puji Santoso
                         2. Muhammad Muhlis Isnaini Taufiqillah
                          B. Corp Brigade Pembangunan (CBP)
                          1. Abidin Fauzi
                          2. Mubin Asrori
                          3. Ahmad Sholeh
                          4. Imam Safingi
                             • BADAN-BADAN
                             A. Student Crisis Centre (SCC)
                             1. Mursid 
                             2. Badrudin

                             Belajar, Berjuang, Bertaqwa!
                              
                             Toggle Footer